________________________________________________________________________________________________

Najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć

są w nas.     

Miguel de Cervantes

 

 

________________________________________________________________________________________________