Jutro, w czwartek, 18 listopada w Domu Ludowym w Sitnie odbędą się „Rafałki Biznesu” – III Forum Przedsiębiorczości. Jednym z prelegentów będzie zloty olimpijczyk z Komarówki Podlaskiej, Dariusz Kowaluk.

Forum Przedsiębiorczości. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane w celu integracji i wspierania lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcania do podejmowania działalności na własny rachunek.

Celem forum jest pomoc lokalnym przedsiębiorcom, pokazanie nowych rozwiązań, a także spotkanie z innymi przedsiębiorcami. Chcemy dać narzędzia, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli zdobywać wiedzę i doświadczenie. Zapraszamy także ciekawych prelegentów, a także dzięki ankiecie sprawdzamy czego przedsiębiorcy oczekują na przyszłość i jakie tematy powinniśmy poruszać” – mówi Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, pomysłodawca imprezy.