Fundacja „My Słowianie” w gm. Borki realizowała projekt „Z piórem i aparatem w dłoni, który miał na celu zwiększenie umiejętności interpersonalnych uczestników, podniesienie ich wiedzy o środowisku lokalnym, zbudowanie i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów z fotografii i filmu oraz warsztatów
dziennikarskich w ramach których zostały zakupione materiały i pomoce. Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu. Podczas pierwszych 8 spotkań w każdej grupie warsztatowej odbywały się spotkania z ekspertami z danej dziedziny oraz z osobą, która przedstawiła sposoby na bezpieczną pracę z zastosowaniem środków ochrony osobistej w okresie pandemii COVID-19. Podczas kolejnych spotkań w obecności wolontariusza, uczestnicy spotykali się, wymieniali swoje poglądy, wymieniali się nowinkami technologicznymi oraz wymieniali swoje doświadczenia.

Projekt realizowany w ramach programu Działaj Lokalnie 2021.