________________________________________________________________________________________________

 
Le­piej jest cze­kać, spodziewając się rzeczy nieosiągal­nych na­wet,

niż mieć wiedzę,

że się po­siada nikły za­led­wie cień daw­nych pragnień.     

 

Gustaw Herling-Grudziński

 

________________________________________________________________________________________________