_______________________________________________________________________________________________

Jest niesłychanie trudno być sprawiedliwym wobec własnej przeszłości.    

Marlen Haushofer

 

 

________________________________________________________________________________________________