________________________________________________________________________________________________

 Siłą mężczyz­ny jest je­go cha­rak­ter,
a siłą ko­biety mężczyz­na z charakterem.

Matka Teresa z Kalkuty

 

________________________________________________________________________________________________