________________________________________________________________________________________________

 
Trze­ba mieć dużo cier­pli­wości, by się jej nauczyć.     

Stanisław Jerzy Lec

________________________________________________________________________________________________