Kupujcie papier – przestrzega mama, bo będzie lockdown i zobaczycie!

Papier jest szary jak ja – żartowałem. Jak ja rozwija się, ale życie…

Życie to musi być kolorowe i rysowane barwami tęczy.

Córka obrazy maluje nowe. Żona znów zakupami nas dręczy.

W długich kolejkach sobota cała. Papier w łazience. Papier w zeszycie.

Kupujcie papier – przestrzega mama, bo będzie lockdown i zobaczycie!

 

obraz Pauliny Krajewskiej