________________________________________________________________________________________________

In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą,

która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda.

   Maria Dąbrowska

________________________________________________________________________________________________