_______________________________________________________________________________________________

 Tylko silni potrafią bez obawy śmiać się ze swoich słabostek

Władysław Grzeszczyk

 

________________________________________________________________________________________________