________________________________________________________________________________________________

 

 Łatwo ci zachować twarz, gdy kilka na zmianę masz.     

 

Jan Izydor Sztaudynger

 

________________________________________________________________________________________________