________________________________________________________________________________________________

 

 Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym

Mahatma Gandhi

 

________________________________________________________________________________________________