________________________________________________________________________________________________

Jak wiele mu­simy po­wie­dzieć,

by nas usłysza­no w chwi­li,

gdy milczymy.

Elias Canetti

 

________________________________________________________________________________________________