Nad map zbiorem dzisiaj pochylmy się starym
By w czas dni spokojnych ożywić niebawem
Kraj potęgi ducha, oręża i wiary
Ze snu wieków chwałę wydobyć na jawę

Z ciszy epok wynieść to co w sercu drzemie
Wiernie chrześcijaństwa odtwarzać przedmurze
Błogosławiąc niebo i ojczystą ziemię
To co cenne w ludziach, mowie i kulturze