________________________________________________________________________________________________

 Nie trać nig­dy cier­pli­wości;

to jest os­tatni klucz,

który ot­wiera drzwi.   

 Antoine de Saint-Exupéry

________________________________________________________________________________________________