________________________________________________________________________________________________

 

 Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie.

Albert Einstein

 

________________________________________________________________________________________________