W pierwszych dniach 1979 roku handel odczuł efekty silnych mrozów i dużych opadów śniegu.

 
Już pierwsze dni nowego roku wymagały dużego wysiłku pracowników handlu, produkcji i gastronomii w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Klęski żywiołowe oraz zaniżone zbiory w rolnictwie wpłynęły na poważne niedobory w artykułach żywnościowych

– podkreślali autorzy kroniki.

Oddano do użytku kiosk (o pow. 96 m.kw.) przy ul. Międzyrzeckiej, rozpoczęto we własnym zakresie rozbudowę sklepu nr 225.
W 1979 zatrudnionych było 281 pracowników, 9 ajentów i 37 uczniów zasadniczej szkoły ogólnozawodowej.

W ośrodku „Pratyczna Pani” kontynuowano działalność społeczno-wychowawczą i usługową. Z różnych form jej działalności skorzystało 6350 osób.

W konkursie „Umiem wszystko” grupa młodzieży z radzyńskiego Oddziału zdobyła I miejsce w województwie.

W ośrodku „Praktyczna Pani” odbywały się zajęcia z dziećmi w ramach konkursu „Umiem wszystko”

 

Podsumowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim

 

Zorganizowano 4 wycieczki krajoznawcze, w tym dwudniową wycieczkę do Białowieży oraz wycieczkę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Odznaczenia

Brązowy Krzyż Zasługi – Irena Szaniawska, Lucjan Siemion, Piotr Jóźwik.

„Złotą Odznakę ZZPHiS” otrzymała Lucyna Wierzbicka.

„Wzorowy Sprzedawca” – Krystyna Kondraszuk, Edmund Krasucki, Helena Gdela, Zofia Pachała.

Teodozja Książek otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”.