________________________________________________________________________________________________

 
Najbardziej pożyteczne w życiu to

własne doświadczenie.     

Walter Scott

_______________________________________________________________________________________________