________________________________________________________________________________________________

Niektórzy powiedzieli wszystko,

zanim jeszcze otworzyli usta. 

 

 Elias Canetti

 

________________________________________________________________________________________________