________________________________________________________________________________________________

 Życie jak skom­pli­kowa­ny la­birynt,

z które­go nie można wyjść,

a czym da­lej, tym trudniej.    

Symonides z Keos

 

________________________________________________________________________________________________