W 1968 roku 3934 radzyniaków pracowało w „gospodarce uspołecznionej”, co stanowiło blisko 35% ówczesnego zatrudnienia w powiecie. Produkcją zajmowała się spółdzielczość ogrodnicza, spożywców i pracy. Największą dynamikę obserwowano w Zakładach Mechanicznych Podlaskiej Spółdzielni Pracy.

Ponad 160 mln zł wydano na inwestycje budowlane:
-30 mln zł – mieszkania
-12 mln zł – spółdzielczość
-19,5 mln zł – przemysł
– 15 mln – gospodarka komunalna
-21 mln zł – oświata
-3 mln zł – handel
– 6 mln – służba zdrowia

Jak działalność radzyńskiego WSS-u oceniały wojewódzkie władze spółdzielcze?
Niedobory występujące w oddziale na przestrzeni ostatnich lat są niższe w skali województwa i pozwalają na zajmowanie w latach 1968-9 1-ego miejsca nie tylko w skali Lubelszczyzny, ale nawet całego kraju. Działalność na tym polu oceniano bardzo dobrze.

Działalność gospodarcza radzyńskiego Oddziału WSS-u

Obrót detaliczny wykazał wzrost obrotów o blisko 6%. Zarząd był zadowolony z obrotów towarami przemysłowymi.
Obrót artykułami spożywczymi pozwolił radzyńskiemu WSS-u zająć 9. miejsce w skali województwa. Niezła lokata została osiągnięta pomimo sporych trudności z realizacją zapotrzebowania od bialskiej WHPS, lubelskiej Centrali Rybnej i radzyńskiej OSM.

Rozwój gastronomii

Radzyński WSS zajął 5 miejsce w województwie w dziedzinie gastronomii. Jeszcze lepsze wyniki osiągnięto w produkcji wędlin – dawało to 2. lokatę w skali wojewódzkiej.

Przysłowiową łyżką dziegciu w ogólnej „beczce miodu” była zbyt mała ilość planowanej produkcji wód gazowych i rozlewni piwa.
Autorzy kroniki odnosząc się do długotrwałej choroby, a co za tym idzie nieobecności prezesa Mieczysława Popławskiego, zwracają uwagę na konieczność kierowania całością prac spółdzielni przez ówczesnego wiceprezesa, Jana Krzemińskiego.

Mimo powyższych trudności, zajmowanie czołowych miejsc w skali województwa w prowadzonych działach świadczyło o dużym wysiłku i osobistym zaangażowaniu Krzemińskiego w kierowaniu tak dużą instytucją.

Zmiany w Radzie Spółdzielni

W 1970 zmieniła się Rada Spółdzielni. W miejscu wielu członków zasiadających w tym ciele przez wiele kadencji wybrano nowych ludzi.

Franciszek Frąckiewicz – prawnik, sędzia Sądu Powiatowego w Radzyniu został Przewodniczącym Rady Spółdzielni.

Prezydium tworzyli: Jadwiga Pachołka, Józef Mańko, Marian Goluch i Jadwiga Zacharewicz.

Nowymi członkami zostali: Maria Oprawska, Maria Tryll, Maria Krasowiec, Michalina Waszkiewicz, Marek Śmieciński, Gustaw Paszkowski, Stanisława Skomorowska, Wacław Mazurek, Maria Golec, Stanisław Sidorowicz, Czesław Kołbuś.