W drugiej połowie lat 50-tych Zarząd Spółdzielni tworzyli: Stanisław Oleszczuk – prezes, Wacław Grzeszykowski, Kazimierz Barszczewicz – wiceprezesi oraz Józef Mańko – główny księgowy.

W latach 1957 – 8 odnotowano wzrost obrotów handlowych, produkcji własnej oraz zysków.

Działy
Spółdzielnia posiadała 43 punkty handlu detalicznego. Prowadzono skup nadwyżek rolnych na uzupełnienie własnego zaopatrzenia.

Dział produkcyjny tworzyły dwie piekarnie i ciastkarnia, masarnia oraz zbiornicę odpadków poubojowych. Prowadzono także wytwórnię wód gazowych u rozlewnię piwa.

Żywienie zbiorowe realizowano w prowadzonych punktach gastronomicznych: restauracji, barze i barze mlecznym.
Spółdzielnia mogła pochwalić się szeroką działalnością usługową: magiel, wypożyczalnia sprzętu, punkt reparacji pończoch, poradnia krawiecka, warsztat remontowy, transport mechaniczny i konny dla własnych potrzeb oraz hodowla trzody chlewnej (dla potrzeb zbiorowego żywienia).

W grudniu 1958 r. spółdzielnia zatrudniała 216 osób.

Plan modernizacji sklepów

Wspomniany okres to poprawa wewnętrznej estetyki sklepów. Dokonano wielu napraw i ulepszeń, które pozytywnie wpłynęły n obroty handlowe, przyciągały klientów. Estetyczne wystawy stały się trwałym elementem dekoracyjnym radzyńskich ulic.

Działalność społeczna i kulturalno-oświatowa

Spiritus movens powyższego obszaru funkcjonowania Spółdzielni była Jadwiga Kośmider. Autorzy kroniki wspominają o dobrej współpracy ze szkołami, pracą z dziećmi członków spółdzielni oraz wśród samych pracowników. Powstał spółdzielczy zespół sceniczny.

Na zdjęciu wręcza dyrygentowi szkolnego chóru, S. Sidorowiczowi upominki i słodycze.