Dzisiejszy wpis to czysta statystyka. Przedstawiamy fragment obszernego opracowania dostępnego w internecie ” Polska w liczbach”, które zawiera wszystkie powiaty, miasta, gminy i wsie, w tym oczywiście miasto Radzyń. Skupiliśmy się na demografii, wydatkach i dochodach budżetu Radzynia, oraz przedsiębiorczości i podatkach.

Dla przykładu: w budżecie Radzynia Podlaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 836 złotych na mieszkańca (19,1% co daje 13 088 416 PLN), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,8 złotych na mieszkańca (0,3%, czyli 231 708 PLN).

Dalsze wykresy wyjaśnią, kto wchodzi w skład osób prawnych, ale widać jak na dłoni, że drobni przedsiębiorcy i pracownicy utrzymują budżet miasta, a zagraniczne koncerny…