________________________________________________________________________________________________

Kryzys światowy nie może nastąpić w przyszłym tygodniu,

ponieważ jestem zajęty

Henry Kissinger

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

________________________________________________________________________________________________