________________________________________________________________________________________________

Zastanówmy się,

czy znamy chociaż jednego pisarza,

którego milczenie 

spowodowałoby katastrofę w życiu literackim?

Cyril Connoly

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

________________________________________________________________________________________________