________________________________________________________________________________________________

Współczesna sztuka powstała, kiedy malarze przestali patrzeć na dziewczęta

i wyobrazili sobie, że mają lepsze pomysły

John Ciardi

 

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

________________________________________________________________________________________________