„Im gorzej tym lepiej – stracony manifest” Włodzimierza Kowalika oraz  wiersze Danuty Perier-Berskiej, Anety Bester i Pawła Szweda.