W końcu ubiegłego roku ukazała się pierwsza drukowana publikacja popularno-naukowa o radzyńskim areszcie śledczym Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim. Książka prof. Dariusza Magiera pt. Tajemnice nazistowskiej i komunistycznej katowni w Radzyniu Podlaskim, jest napisanym przystępnym językiem podsumowaniem wieloletnich badań środowiska Instytutu Bronisława Szlubowskiego dotyczących tego szczególnego miejsca pamięci.

We wstępie autor pisze:

W Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A znajduje się budynek aresztu śledczego po niemieckim Gestapo (1939-1944), a następnie komunistycznym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeń-stwa Publicznego (1944-1956), w którym zachowały się cele, orygi-nalne do nich drzwi, a w nich judasze. Na ścianach cel widoczne są inskrypcje wyryte przez Żołnierzy Wyklętych z AK, WiN, NSZ oraz innych patriotów więzionych tu przez komunistów w latach 1944-1954. Dziś to niemal gotowa ekspozycja muzealna.
Niniejsza książeczka prezentuje aktualną wiedzę na temat tego materialnego świadka tragicznej historii.

W spisie rzeczy czytelnik znajdzie:

  • Od Wydawcy
  • Wstęp
  • Areszt śledczy Gestapo (1939-1944)
  • Areszt Śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1954)
  • Opis aresztu
  • Więźniowie
  • Członkowie podziemia antykomunistycznego Ziemi Radzyńskiej, którzy przewinęli się przez areszt
  • Macewy
  • Katalog inskrypcji
  • Zakończenie

Wydawcami publikacji są: Gmina Borki oraz Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń.

Promocja książki w formule wideokonferencji odbędzie się w piątek 19 lutego 2021 r. o godz. 18.00. Aby wziąć w niej udział wystarczy zalogować się na swoim koncie Google i w porze wydarzenia skorzystać z linku: https://meet.google.com/pgm-nqzw-htx

Książka do nabycia w radzyńskich księgarniach Hermes i Zaborek oraz korespondencyjnie za pośrednictwem strony internetowej Instytutu Bronisława Szlubowskiego.