Miasto przyznało dotacje organizacjom, upowszechniającym sport i kulturę. Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” (Instytut Bronisława Szlubowskiego jest jego radzyńskim oddziałem) wnioskowało o 2,2 tys. zł na wydanie 19 tomu „Radzyńskiego Rocznika Historycznego”. Otrzymaliśmy 1,5 tys.