Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie. Od urodzenia aktywny mieszkaniec Radzynia Podlaskiego. Żołnierz WOT. Patriota – tak opisuje siebie mieszkaniec Radzynia, Jarosław Kwasek, który w miniony piątek otrzymał nominację na prezesa PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie.

W 2017 r. miał swój udział w przywróceniu połączeń kolejowych w Radzyniu. Inicjator integracji środowiska służb mundurowych ze społecznością lokalną Radzynia. Współorganizator projektów mających na celu propagowanie sportów zespołowych. Członek Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Czynnie zaangażowany w propagowanie idei Wojsk Obrony Terytorialnej w służbie lokalnych ojczyzn.

Magister administracji (specjalność administracja gospodarcza), absolwent studiów podyplomowych: audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Zdobył również wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego o specjalności bezpieczeństwo informacji.

Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Grupie Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP Internet). Doświadczenie zawodowe w administracji, w szczególności w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstw, ich restrukturyzacji oraz z zakresu audytu i kontroli zdobywał m.in. w Grupie PKP S.A., Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz Polskiej Grupie Górniczej, gdzie tworzył nowe struktury spółki.

Od 2017 r. związany z Agencją Mienia Wojskowego, gdzie został zatrudniony na stanowisku doradcy dyrektora Oddziału Regionalnego w Lublinie, od stycznia 2018 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora.

W ostatnich wyborach samorządowych kandydował do Rady Miasta z list KW RaSIL.