Na zdj. tytułowym: Plan sytuacyjny obwodu szkolnego Lichty z zaznaczonymi szkołami, 1946 r. (Inspektorat Szkolny w Radzyniu Podlaskim, sygn. 30)

Sprawozdanie powizytacyjne Publicznej Szkoły Powszechnej w Lichtach, klasa w Niewęgłoszu, 12 maja 1946 r. (Inspektorat Szkolny w Radzyniu Podlaskim, sygn. 30)
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Powszechnej w Lichtach, sekretarz Julia Biernacka, 16 IX 1949 r. (Inspektorat Szkolny w Radzyniu Podlaskim, sygn. 30)