Niewiele pisaliśmy o radzyńskim pałacu i dziś chcemy to nadrobić. Na pewno znana jest Państwu rycina z końca XVIII wieku przedstawiająca skrzydło zachodnie pałacu z charakterystyczną wieżą, której hełm jest odmienny od współczesnego. Powstaje pytanie, kiedy została przebudowana ?

Być może odpowiedzi należy szukać w samym pałacu, dokładnie mu się przyglądając.

Otóż w ryzalicie bocznym korpusu głównego po stronie zachodniej znajduje się kartusz z inicjałami… No właśnie. Wszystkie publikacje zgadują, że są to inicjały MC ( Marianna de Cątskie). Naszym zdaniem jest to błędne odczytanie, a umieszczone zdjęcie pokazuje coś innego.

Są to inicjały JAC, które przypisujemy Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, mężowi Anny Zofii z Sapiehów. Jak wiadomo, byli oni właścicielami Radzynia przed czasami Szlubowskich. Czy to oni przebudowali wieżę widoczną na zamieszczonej rycinie, a może już Szlubowscy?