Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim, sygn. 220, s. 106, zdj. Nr 16, 17: Kolonia domków jednorodzinnych (w budowie) obok garaży PKS i magazyn pasz mieszczący się w widocznym pomieszczeniu – dawnej oborze na folwarku Gubernia, 1966 rok.