Dzień cały w sepii. Jakby grubą łapą ktoś nakrył wszystkie dotąd wyraźne miejsca. Jedynie, zdradzał je cień od czasu do czasu przemykających postaci.
Dzwonił deszcz.

Przerywany sen, pytania pozostawione bez odpowiedzi. W li(st)ściach zapisane tęskne wiersze, słowo kocham urwane w pół zdania.

Wyglądam przez okno, przelewa się kawa i melancholia. Obraz jednak nabiera barw,
nadzieją pęcznieje. Jeszcze chwila a na skórze pozostanie delikatny ślad. Pod dach wkradnie się czuły szept, uśnie obok.