Czcigodni​​ Księża Proboszczowie, Księża Wikariusze,

Osoby Życia Konsekrowanego!

Zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji w Auli Pawła VI, papież Franciszek powiedział: „Minionego 22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w​​ roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”.

Wiemy, że wyrok dotyczący zakazu tzw. aborcji eugenicznej wydany przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 22 października br. wywołał duże emocje w polskim społeczeństwie. Z jednej strony obserwujemy radość z faktu prawnego poszanowania życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a z drugiej doświadczamy fali agresji i​​ wzburzenia. W ostatnich dniach agresja ta została mocno skierowana w stronę Kościoła Katolickiego; w wielu miejscach w Polsce dokonano licznych profanacji, zakłócano celebrację Mszy Świętej i nabożeństw, na terenach przykościelnych wywołano zamieszki, wobec przedstawicieli Kościoła kierowano wulgaryzmy
i obelżywe słowa, dokonano wielu aktów wandalizmu, dewastacji i zniszczenia mienia.

Nie ominęło to niestety naszej diecezji.

Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoją wdzięczność Księżom Proboszczom,​​ Wikariuszom i Osobom Życia Konsekrowanego za zachowanie spokoju i modlitewną odpowiedź na zaistniałą sytuację, która budzi w nas niepokój i zdziwienie. Pamiętamy, że pozostajemy po stronie Boga, prawdy i człowieka.

Zachęcam, aby Księża wraz ze swoimi wiernymi stawali w obronie Prawa Bożego, praw człowieka i chronili świątynie. Tylko my – osoby wierzące, stanowiące wspólnoty parafialne – możemy obronić te wartości. Naszym orężem jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem oraz różaniec. Zapraszam wszystkich​​ wiernych, ​​ szczególnie Koła Żywego Różańca, grupy modlitewne, ruchy, stowarzyszenia działające na terenie naszej diecezji, a także rodzące się Bractwo​​ Strażnicy Kościoła, którego duchowość oparta jest o wzór życia Błogosławionych Męczenników z Pratulina –​​ do podjęcia modlitwy w intencji ustania zaistniałej sytuacji. Otrzymawszy zaś informację o zagrożeniu budynku świątyni proszę o mobilizację wspólnoty parafialnej, zgromadzenia ich na wspólnej modlitwie a mężczyzn o stanięcie obronie kościoła.

Na czas próby wiary, wierności Chrystusowi i Kościołowi w dniu Patronów Diecezji św. Szymona Gorliwego i św. Judy Tadeusza z serca błogosławię.

Kazimierz Gurda

Biskup siedlecki