_______________________________________________________________________________________________

Najważniejszą funkcją biologiczną kobiecych piersi

jest robienie z mężczyzn głupków

Dave Barry

 

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

________________________________________________________________________________________________