Gala „Wspólnoty”, zjazd absolwentów I LO oraz wizyta Elżbiety Dzikowskiej.