________________________________________________________________________________________________

A jaki to człowiek w ogóle szuka autorytetu? A? Jakiemu człowiekowi autorytet w życiu do czego potrzebny?
– Nie wie, jak postąpić – lepiej, żeby się zdał na kogo mądrzejszego
-A ten mądrzejszy stał się mądrzejszym nie przez kierowanie się własnym rozumem, lecz też zdając się na rozum innych? Mhm? I po czym człowiek pozna, kto mądrość posiadł, samemu jej nie posiadają
– Trzeba zawierzyć sądom ogółu, są przecie ludzie powszechnie za autorytety uznawani
 
-Są. Ale znowu: jak odróżnisz autorytet prawdziwy od autorytetu fałszywego, to jest mądrość prawdziwą od pozoru mądrości? Jeśli to potrafisz – to po cóż ci jeszcze jakie autorytety?

Jacek Dukaj, Lód

________________________________________________________________________________________________