Instytut Bronisława Szlubowskiego opublikował dziś na swojej stronie internetowej Katalog inskrypcji więźniów z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim.

Katalog jest efektem inwentaryzacji wszystkich napisów pozostawionych przez aresztowanych przez funkcjonariuszy UB i osadzonych na czas śledztwa osób w radzyńskim areszcie śledczym. Jak poinformował Dariusz Magier, wiosną bieżącego roku inskrypcje ze wszystkich cel opróżnionych piwnic aresztu zostały sfotografowane i odczytane. Na ścianach, framugach i drzwiach 7 cel zdołano odczytać niemal 150 nazwisk, około 50 miejscowości, ponad 100 dat, 40 odniesień religijnych, 10 sentencji oraz kilkanaście rysunków i zapisów o innym charakterze.

Pracę wykonali Dariusz Magier i Paweł Żochowski, a jej efekty, łącznie z dokumentacją fotograficzną można oglądać na stronie internetowej Instytutu.

Katalog inskrypcji