Miasto Radzyń Podlaski otrzymało ponad 21,5 mln zł na rewitalizację centrum miasta: korpusu głównego Pałacu Potockich, dziedzińca honorowego oraz placu publicznego ul. Rynek (dawny dworzec PKS). Wykonane tam zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane oraz przystosowania obiektu do nowych funkcji. Odtworzona zostanie historyczna przestrzeń miejska przez przebudowę Rynku – czytamy na stronie radzyńskiego magistratu.

Co zostanie wykonane?

KORPUS GŁÓWNY

Przeprowadzony zostanie remont i przebudowa wnętrz korpusu głównego pałacu włącznie z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania), zamontowane zostaną: instalacja wentylacyjna, system sygnalizacji pożaru SSP i systemu oddymiania oraz niezbędna infrastruktura zewnętrzna: przyłącza wodne i kanalizacyjne.
Położone zostaną nowe podłogi w piwnicach, na parterze i piętrze. Będą to – w zależności od pomieszczeń posadzki ceramiczne, kamienne i drewniane.
Wyremontowana zostanie elewacja korpusu głównego wraz z rzeźbami, przeprowadzone zostaną renowacja i odtworzenie sztukaterii. Wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa.

DZIEDZINIEC HONOROWY

Rewitalizacja dziedzińca pałacu będzie polegała na przebudowie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu odwodnienia terenu, przebudowie sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, remoncie muru oporowego z wykonaniem publicznego WC w istniejących pomieszczeniach muru oporowego. Plac zostanie wyłożony płytami i kostką granitową, przebudowane zostaną tereny zielone, wykonane będzie oświetlenie.

RYNEK

Rewitalizacja placu publicznego Rynek będzie polegała na wymianie nawierzchni placu, przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą, odbudowaniu studni, przebudowie schodów do budynków mieszkalnych z usługami w pierzei północnej, budowie małej architektury i oświetlenia placu.

Całość zostanie zrealizowana w ciągu trzech lat. Koszt rewitalizacji wyniesie ok. 28 mln zł, z czego  21,5 to dotacja z Urzędu będzie kosztowała ok. 28 mln zł

 

 

 

 

*

Przytaczamy opinię, zaprezentowaną na portalu: CIVITAS RADZINENSIS

Kwota 21,5 mln złotych pozyskana na poprawę infrastruktury pałacowo-parkowej i części centrum miasta robi wrażenie. Jeszcze większe wrażenie robi kwota prawie 7 mln złotych, które miasto zainwestuje z pożyczonych pieniędzy. Niestety, pomysł zagospodarowania korpusu głównego pałacu, który jest zapisany w projekcie i na który zostały przyznane środki, nie jest zbieżny z deklaracjami utworzenia Muzeum Kultury Sarmackiej. Będzie kawiarnia, studio filmowe, pracownia fotograficzna, klub seniora, ale o Muzeum nie ma nic.

W ogrodach powstanie fontanna, ale nie zadano sobie minimum trudu i nie zeskanowano georadarem ogrodów, aby móc zlokalizować relikty fundamentów dawnej infrastruktury ogrodowej w tym również fontanny, nie mówiąc już o badaniach archeologicznych. Rycin z epoki nie znamy, bo nie została przeprowadzona solidna kwerenda archiwalna, zatem rewitalizacja ogrodów zostanie przeprowadzona w sposób sztuczny. Dodatkowo wystawione zostały na sprzedaż działki przy ulicy Parkowej, nie patrząc na to, że ten teren jest integralną częścią założenia pałacowo-ogrodowego. W rewitalizacji zabytkowych założeń chodzi również o to, aby zasłonić zabudowę współczesną, tymczasem sprzedając działki pod budownictwo mieszkalne jeszcze bardziej „wchodzi” się w strukturę zabytku.

Należy wprost powiedzieć, że Muzeum Kultury Sarmackiej jest koncepcją bardzo dobrą, ale pod warunkiem, że zostanie udostępniony dla tego projektu cały korpus główny i zostanie napisany program działalności na poziomie europejskim. Wówczas Radzyń stanie się ważnym miejscem na mapie turystycznej Polski. Tymczasem zagospodarowanie pałacu wpisane do projektu jest zmarnowaniem potencjału miejsca.