Wieś Kolembrody zaprasza na kolejną rocznicę (tym razem 115) Tajnych Misji Unickich w lesie Sumierz. W tym roku (2020) odbędą się one nie w drugą niedzielę lipca, a w wigilię tej niedzieli czy w poprzedzającą ją sobotę 11 lipca 2020 roku o godzinie 18:00.

Ponad 100 lat temu w tym miejscu gromadziła się ludność unicka, składająca się głównie z chłopów. Lata 1875-1905 były bowiem okresem wzmożonych prześladowań osób zamieszkujących Podlasie. Władze rosyjskie zmuszały unitów do przyjęcia prawosławia. Po upadku powstania styczniowego represje objęły cały kraj.

Mimo wszystko trwali

Unici i księża nie godzili się na narzucane im zarządzenia. Nie pozostawali także wobec nakazów bierni, ale jasno deklarowali swój sprzeciw. Kapłanów usuwano więc z parafii i zastępowano duszpasterzami, którzy godzili się na odstępstwa od religii, zaś chłopów aresztowano, głodzono, bito, męczono oraz karano wysokimi grzywnami. Do miejsc, gdzie ludność nadal manifestowała swój opór przeciw carskim rządom, przysyłano – na kilka, kilkanaście dni, a czasem nawet dłużej – wojsko. Wierni byli jednak zdeterminowani w swoich przekonaniach i zdecydowani, bez względu na wszystko, wytrwać przy Unii. I choć nadzór policyjny i obecność wojska niesamowicie utrudniał porozumiewanie się między społecznościami, to znaleziono sposób na to, by we wspólnocie przeżywać radość ze spotkania z Panem.

Wierni spotykali się potajemnie na polanie w lesie Sumierz, znajdującym się na terenie parafii Kolembrody. Przez trudno dostępne miejsca, gęstwiny i mokradła przedzierali się nie tylko chłopi, którzy nierzadko mieli do pokonania nawet dwadzieścia mil, ale także katoliccy księża. W miejscu tym odbywały się misje święte. Unici z ogromną radością w sercach brali udział w nabożeństwach i przystępowali do sakramentów świętych. Naocznym świadkiem owych wydarzeń był znany pisarz Władysław St. Reymont, który swoje przeżycia, emocje i obserwacje przelał na papier. Tak powstała książka „Z ziemi chełmskiej”.

Dzisiaj na miejscu tajnych misji odprawiana jest raz do roku Msza święta. Napis na ufundowanej w 90. rocznicę wydarzeń tablicy głosi: Miejsce uświęcone modlitwą unitów podlaskich w czasie tajnych misji 30 kwietnia 1905.