28 maja br. w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta Starosta Szczepan Niebrzegowski odbył spotkanie z wójtami gmin z terenu powiatu radzyńskiego oraz Burmistrzem Radzynia Podlaskiego.

Włodarz powiatu  podziękował za wsparcie radzyńskiego szpitala w czasie panującej pandemii COVID-19. Oprócz wójtów gmin powiatu radzyńskiego w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Krzysztof Jonasz.

Głównym tematem spotkania było utrzymanie linii autobusowych na terenach wiejskich. W tym celu Starosta Szczepan Niebrzegowski zobowiązał się do skorzystania z puli środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nowelizacja ustawy pozwoliła ubiegać się o dopłatę rzędu 3 zł do jednego wozokilometra. Pozostałe koszty zastaną sfinansowane przez Powiat Radzyński i gminy zgodnie z zasadą 50/50.

Starosta Szczepan Niebrzegowski przekazał w nieodpłatne posiadanie wójtom gmin całą infrastrukturę oraz wieże transmisyjne sieci szerokopasmowej. Jest to sprzęt z projektu, który zakończył już działanie na terenie naszego powiatu. Teraz włodarze gmin będą mogli sami zadecydować o dalszych losach tej infrastruktury.

Ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce wójtowie wraz ze Starostą Radzyńskim postanowili w tym roku nie organizować dożynek w swoich gminach. Zaproponowano by odbyła się jedynie Msza Święta w podziękowaniu za tegoroczne plony.

Włodarz Powiatu Radzyńskiego poinformował o zgłoszeniu projektu w sprawie kompleksowej modernizacji, elektryfikacji i utworzenia drugiego toru na linii nr 30 do powstającej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, jednocześnie prosząc o wsparcie wszystkich wójtów. Włodarze gmin wyrazili chęć pomocy przy tym zadaniu.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Kułak poinformował o najbliższych planach remontowych dróg powiatowych.

Ułożenie nowej warstwy bitumicznej nastąpi w miejscowościach:

Gmina Kąkolewnica: przedłużenie drogi w Lipniakach (500 m.),

Gmina Radzyń Podlaski: Ustrzesz – Białka (wraz z poboczem bitumicznym),

Gmina Borki: Wola Chomejowa (od Bork do mostu) (900 m.),

Gmina Wohyń: Lisiowólka (500 m.),

Gmina Komarówka: Brzozowy Kąt (800 m.),

Ulan Majorat: Rozwadów – Stok (1200 m.).