________________________________________________________________________________________________

Podstawowym obowiązkiem intelektualisty jest myśleć i mówić prawdę. (…)

Myśleć to znaczy zastanawiać się nad tym,

kim jesteśmy i jaka jest otaczająca rzeczywistość.

Oznacza to siłą rzeczy odpowiedzialność za słowo.

Herbert

________________________________________________________________________________________________