________________________________________________________________________________________________

Mężczyzna,

jak wiadomo,

składa się głównie z żołądka.

Chmielewska Joanna

________________________________________________________________________________________________