_______________________________________________________________________________________________

Każda kobieta to fortepian

– tylko trzeba umieć grać.

Gabriela Zapolska

_______________________________________________________________________________________________