________________________________________________________________________________________________

Kobieta jest jak herbata w torebce:

z jej mocy można zdać sobie sprawę

tylko w gorącej wodzie.

Nancy Reagan

________________________________________________________________________________________________