________________________________________________________________________________________________

Nie pijam herbaty. Herbata zamula.

Co więcej, herbata była jedną z głównych przyczyn upadku Imperium Brytyjskiego.

Bądź tak dobra i zrób mi kawę.

/Ian Fleming/

________________________________________________________________________________________________