________________________________________________________________________________________________

Ortodoksyjność oznacza niemyślenie, brak potrzeby myślenia.

Ortodoksyjność to nieświadomość

George Orwell – 1984

________________________________________________________________________________________________