Od wczorajszego popołudnia, na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 1 (vis a vis parku) można obejrzeć wystawę „Zaplute karły reakcji…” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956,zorganizowaną przez Instytut Bronisława Szlubowskiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz SP1.

Po „Burzy”…do lasu

Wystawa przedstawia wiele aspektów dziejów podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956. Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie ludzi podziemia, upowszechniane przez propagandę komunistyczną, mające doprowadzić do zohydzenia ich pamięci. Zderzenia tego propagandowego hasła z prezentowanym na panelach wystawienniczych materiałem dodatkowo podkreśla dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej.