Wczoraj rozpoczęliśmy  naszą modlitwę za Kazachstan i państwa Azji Środkowej.

 Na zdj. tytułowym: A drogi bywają też i takie — takie dobre, bo choć powoli ale można jechać.

Nasza Oziornowska Królowa Pokoju, z tabliczką przypominającą o modlitwie za pierwszą parafię w wiosce Żanaszar, niedaleko Almaty.
Babcia Pola — niewidoma, schorowana — to jedna z naszych rycerek na ten czas modlitwy. Zawsze jak obieca modlitwę to jak w banku. Mamy sporą grupę chorych i tych, którzy nie mogą być codziennie w kościele czy też nawet co niedziela (po wioskach) — oni też obiecali się modlić.
Kolejna nasza niewidoma babulka, pani Gorbul. Kiedyś mi mówiła, że co piątek odprawia Drogę krzyżową.
A to będzie zgadywanka — co to? Na komórce można sobie wyświetlić online — które drogi są na dany moment zamknięte. Tutaj pokazuje, że większość głównych dróg północy Kazachstanu.
A to z środowego wieczoru — zamknięte wszystkie drogi naszego województwa.

 

*

Przygotowanie do Jubileuszu 25 lecia poświęcenia

Kazachstanu i państw Azji Centralnej

Najświętszej Maryi Pannie Królowej Pokoju

W 1995 roku, w Uroczystość Maryi Królowej Pokoju, biskup Jan Paweł Lenga, poświecił Kazachstan i państwa Azji Centralnej Jej opiece. W związku  z tym przedstawiamy formę przygotowania  do danego Jubileuszu.

Duchowa inspiracja w przygotowaniu są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział. w czasie swej pielgrzymki apostolskiej do Kazachstanu, w Astanie przed modlitwa Anioł Pański „W chwili obecnej pragnę udać się w duchowej pielgrzymce do waszego narodowego Sanktuarium Matki Bożej, znajdującego się w Oziornym, w którym wy, drodzy bracia i siostry, oddajecie cześć Matce Bożej Królowej Pokoju. Padając u nóg Bożej Matki, modle się za cały naród Kazachstanu.”

Główną idea przygotowania jest próba modlitewnego zjednoczenia wokół Matki Bożej Królowej Pokoju naszych parafii, wspólnot zakonnych, Seminarium Duchownego, chorych. Rozpocznie się ono z początkiem Wielkiego Postu i potrwa prawie do Uroczystości Królowej Pokoju, kiedy w  Oziornoje będą miały miejsce centralne uroczystości jubileuszowe, w których będzie przewodniczył kardynał Robert Sara.

Proponujemy

A. w Oziornoje

Każdy dzień będzie poświęcony konkretnej parafii w Kazachstanie albo państwu Azji Centlanej. W tym dniu, Sanktuarium chce modlić się za konkretna parafie następująco

1. Msza św. w intencji danej parafii, parafian i o dalszy rozwój – można przesyłać konkretne intencje z parafii, parafian.

2. Wspólny różaniec oziornowskich parafian w tej samej intencji

3. Modlitwa prywatna, modlących się w czasie codziennej adoracji  przed ołtarzem Gwiazda Kazachstanu w intencji danej parafii

4. Modlitwa Sióstr Karmelitanek w Oziornowskim karmelu – w tej samej intencji

5. Modlitwa chorych i starszych parafian Oziornego w domu  – w intencji danej parafii.

Ten rodzaj codziennej modlitwy byłby wyrazem posługi służby Sanktuarium w odniesieniu do całego Kościoła w Kazachstanie i wszystkim konkretnym parafiom.

Jest przygotowana konkretna rozpiska– wyznaczony dzień za konkretna parafie.

B. Do tej codziennej modlitwy, w intencji danej parafii, zapraszamy inne klasztory klauzurowe  i czynne wg życzenia, jednocząc się tym samym duchowo z Sanktuarium w Oziornoje.

C.  Do tej wspólnej modlitwy chcemy zaprosić, wg zgody i życzenia duszpasterzy, chorych naszych parafii. Oni, ofiarując swoje cierpienia, mogliby włączyć się owocnie w nasza wspólną modlitwę.

 Mamy nadzieje, ze taki sposób przygotowania do jubileuszu przyczyni się do głębszego zjednoczenia Kościoła w Kazachstanie i państw Azji Centralnej, a także rozpowszechnieniu kultu Matki Bożej i wiadomości o Sanktuarium w Oziornoje.